Sa Pagkamoot

Sabi ninda an tawo nagluluya sa pagkamoot

Pero an totoo, an puso nagkukusog

Nagkukusog sa pagkamoot;

Sabi ninda an tawo kaluyahan an pagkamoot

Pero an totoo, sa pagkamoot

Sa pagkamoot lang an tawo nagkukusog

Advertisements